Publikace

2012

Holusa, J., Kocarek, P., Marhoul, P. and Skokanova, H., 2012. Platycleis vittata (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes? Journal of Insect Conservation, 16(2): 295-303. DOI: 10.1007/s10841-012-9462-7. ISSN 1366-638X
Mackovčin P., Slavík, P., Havlíček M., 2012. Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). Acta Pruhoniciana, 2012 (101): 41-46.
Buček A., Havlíček M., Kirchner K., 2012. Krajina města Brna. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 99-104.
Skokanová, H., Havlíček, M., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Chrudina, Z., Mackovčin, P., Rysková, R., Slavík, P., Stránská T., Svoboda, J., 2012. Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. Journal of maps 8 (1): 88-96. DOI: 10.1080/17445647.2012.668768. IF 0,769 (Q3) [Dostupné online ].
Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. Acta Pruhoniciana, 2012 (102): 57-64.
Brázdil, R.,Řezníčková, L.,Havlíček, M.,Elleder, L. Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, 2012. od s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10. – databáze SCOPUS

2011

Brazdil, R., Reznickova, L., Valasek, H., Havlicek, M., Dobrovolny, P., Soukalova, E., Rehanek, T., Skokanova, H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in the 1691-2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, 56(3): 468-485. DOI: 10.1080/02626667.2011.564175. ISSN 0262-6667
Mackovčin, P., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Havlíček, M., Rysková, R., Skokanová, H., Slavík, P., Svoboda, J., Stránská, T., 2011. Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 68 pp. ISBN 978-80-85116-91-5
Skokanová, H. and Stránská, T., 2011. Land Use Changes as Basis for Environmental Protection: The Example of the South Moravian Region, Czech Republic. In: Z. Roca, P. Claval and J. Agnew (Editors), Landscapes, Identities and Development. Ashgate Publishing Company, Farnham, Surrey; Burlington, VT, pp. 287-303. ISBN 9781409405542 [Dostupné zde].
Skokanová, H., 2011. Long-term Changes in the Landscape Structure in Three Border Areas, of the Czech Republic. In: P. Balázs and E. Konkoly-Gyuró (Editors), Workshop on Landscape History. University of West Hungary Press, Sopron, pp. 152-160.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P., 2011. Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. Acta Pruhoniciana, 2011 (98): 47-53. [Dostupné zde].
Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina Z., Borovec R., Svoboda J., 2011. Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. Acta Pruhoniciana, 2011 (99): 5-17. [Dostupné zde].
Mackovčin P., Slavík, P., Havlíček M., 2011. Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934-1938 a 1946-1949. Historická geografie 37 (2): 275-287. [Dostupné zde].
Brázdil R., Řezníčková L., Valášek H., Havlíček M., Dobrovolný P., Koukalová E., Řehánek T., Skokanová H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in 1691–2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal, 56 (3): 468-485. IF 1,447 (Q 2)
Brázdil, R.,Valášek, H.,Soukalová, E.,Bělínová, M.,Burianová, J.,Čermáková, J.,Dobrovolný, P.,Dráb, A.,Fárová, K.,Havlíček, M.,Chrudina, Z.,Kašičková, L.,Kovář, K.,Kozel, J.,Máčka, Z.,Mulíček, O.,Řezníčková, L.,Skokanová, H.,Štěpánek, P. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno : Archiv města Brna, 2011. 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2011. Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). AUC Geographica, 46 (2): 31-43.
Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2011. DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 381 s. Havlíček M., Dostál I.: Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny, s. 152-160 – kapitola v monografii

2010

Havlíček, M., 2010. Landuse changes in relation to the relief: case study of Hodonín disctrict. In: Křížek, M., Nyplová, P., Vočadlová, K., Borská, J. (eds.): Geomorfologický sborník 9. Sborník abstraktů. Praha: 20.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Quantitative research of slope movements at Mt. Břidličná hora (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). In: Křížek, M., Nyplová, P., Vočadlová, K., Borská, J. (eds.): Geomorfologický sborník 9. Sborník abstraktů. Praha: 14-15.
Havlíček M., Dostál I., 2010. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th Century. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45 (1):120-126. IF 0,892 (Q3)
Dostál I., Dufek J., Havlíček M., 2010. Hodnocení vlivu suburbanizace na dopravu. In: Šumberová M. (ed.): Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 529-533.
Dostál I., Havlíček M., Huzlík J., 2010. Evaluation of Transport Impact to the Landscape. In: Adamec V., Jandová V. (eds.): IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2-3, 2010. Brno: Transport Research Centre, 2010, 238 pp., 97-104 p. WOS
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Transnational Ecological Network in Central Europe – history in lost green landscapes. In: Šumberová M. (ed.): Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 168-173. ISBN 978-80-7368-903-2
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th century. Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica, 45(1): 120-126. DOI: 10.1556/AGeod.45.2010.1.17. ISSN 1217-8977
Havlíček M., Slavík P., Suchara I., Sucharová J., 2010. Monitoring of the Atmospheric Deposition Loads of Selected Elements in Moss Occurring in the Forest in Relation to Traffic Intensity. In: Adamec V., Jandová V. (eds.): IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2-3, 2010. Brno: Transport Research Centre, 2010, 238 pp., 195-202 p. WOS
Havlíček M., Dostál I., 2010. Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny. In: Brtnický, M. et al. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Sborník abstraktů. Mendelova univerzita v Brně: 19. ISBN 978-80-7375-456-3
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31.srpna - 3.září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.), 2010. Mezinárodní vědecká konference 50. let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Plackého v Olomouci. Sborník příspěvků. UP Olomouc, 59-71 s.
Skokanová, H., 2010. GIS methods used in interpretation of old maps, Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2010, Vienna.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. Moravian Geographical Reports 18 (3): 14-25.
Skokanová, H., 2010. Methodology for calculation of land use change trajectories and land use change intensity, Silva Taroucy Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pub. Res. Inst., Brno., 9 pp.
Brázdil, R., Valášek, H., Soukalová, E., Bělínová, M., Burianová, J., Čermáková, J., Dobrovolný, P., Dráb, A., Fárová, K., Havlíček, M., Chrudina, Z., Kašičková, L., Kovář, K., Kozel, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Řezníčková, L., Skokanová, H., Štěpánek, P., 2010. Povodně v Brně: historie povodní, jejich příčiny a dopady. Archiv města Brna, Brno. 468p. ISBN 978-80-86736-22-8

2009

Havlíček M., 2009: Dlouhodobé změny ve využití krajiny v povodí Litavy. In: Kubíček P., Foltýnová D., Hiess J.: Geoinformační infrastruktury pro praxi, II. národní kongres České asociace pro geoinformace. ČAGI. Sborník přednášek a abstraktů na CD.
Havlíček M., 2009. Změny ve využití krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia starých topografických map. In: Blaheta R., Kolcun A. (eds.). PhD Workshop 2009 proceedings. Institute of Geonics AS CR, Ostrava: 84-88.
Skokanová, H., 2009. Application of methodological principles for assessment of land use changes trajectories and processes in South-eastern Moravia for the period 1836-2006. Acta Pruhoniciana(91): 15-21. [Dostupné zde].
Havlíček M., 2009. Dlouhodobé změny využití krajiny v okrese Hodonín. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 7. Masarykova univerzita Brno: 97-102.
Skokanová, H., Stránská, T., Havlíček, M., Borovec, R., Eremiášová, R., Rysková, R., Svoboda, J., 2009. Land use dynamics of the South Moravian region during last 170 years. Geoscape, 4(1): 58-65. ISSN 1802-115 [Dostupné zde].
Havlíček M., Borovec R., Svoboda J., 2009. Long-term changes in land use in the Litava River basin. Acta Pruhoniciana, 2009 (91): 31-37. [Dostupné zde].
Malach, Š., Klimánek, M., Douda, P., Skokanová, H., Stránská, T., 2009. Spatial data integration for land use change analysis of the Lower Morava Biosphere Reserve. Geoscape, 4(1): 1802-1115. ISSN 1802-115
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2009. Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764-2009 (Czech Republic). Acta Pruhoniciana, 2009 (91): 23-30. [Dostupné zde].
Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H., 2009. Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In: Váňa, V., Holoubek, I. (Editors), 20 years of Košetice observatory, Part II. Czech Hydrometeorological Institute, Prague, 70 pp. ISBN 978-80-8690-69-8
Havlíček M., 2009. Hodnocení změn krajiny Kyjovska od pol. 19. stol. do současnosti. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků, 264 s. + CD ROM (příspěvek na CD, 7 s.) [Dostupné zde].
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2009. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Tomáš M., Vysoudil M. (eds.). Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. UP Olomouc: 21.
Eremiášová, R. and Skokanová, H., 2009. Land use changes (recorded in old maps) and delimitation of the most stable areas from the perspective of land use in the Kašperské Hory region. Journal of Landscape Ecology, 2(1): 21-35. [Dostupné zde].

2008

Havlíček M., 2008. Využití krajiny na Hodonínsku od 19. století do současnosti. In: Kubíček, P., Foltýnová, D. (eds.): Sborník přednášek konference Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2008, CAGI (Czech Association for Geoinformation) – vydáno na CD.
Demek J., Havlíček M., Chrudina Z., Mackovčin P., 2008. Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1 (2): 22-51. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., 2008. Driving forces and landuse changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: Kabrda, J., Bičík, I. (eds.) (2008): Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions. CD-ROM Conference Proceedings of the IGU/LUCC Central Europe Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, August 28 – September 4 2007. Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic.
Bajer A., Havlíček M., 2008. Hodnocení turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus. In: Anonymus (ed.): sborník z 3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, Vysoká škola polytechnická Jihlava – vydáno na CD.
Havlíček M., 2008. Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.
Skokanová, H., 2008. Land use changes of river Dyje floodplain in reaches Nový Přerov - Brod nad Dyjí and Nové Mlýny - Lednice, Czech Republic, in the period of 1830-2001 as a reaction to the river Dyje channel regulations. Ekologia Bratislava, 27(1): 82-98. ISSN 1335-342X
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2008. Landscape Development of the Czech Republic in the last 250 years: case study urban and suburban landscapes of the of Brno. In: Boltižiar, M. (ed.), 2008: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts., Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Science, Bratislava, branch Nitra: 237-246.
Skokanová, H., 2008. The Impact of River Engineering Works on the Dyje River Floodplain in the Czech Republic. Global Environment. A Journal of History and Natural and Social Sciences, 1(2): 82-11.
Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).
Skokanová, H., 2008. Metody GIS v hodnocení změn využívání krajiny. In: P. Kubíček and D. Foltýnová (Editors), Geoinformatika ve veřejné správě. MSD, Brno, pp. CD-ROM. [Dostupné zde].
Stránská T., Havlíček M., 2008. Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 16 (1): 26-36. [Dostupné zde]. [Dostupné online ].
Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp. CD-ROM.
Demek J., Mackovčin P., Havlíček M., Borovec R., Chrudina Z., 2008. Geomorphic impact of land use Changes in Floodplains of the Svratka and Jihlava Rivers (Czech Republic). In: Sborník abstraktů Lajczak A., Woskowicz-Slezak B., Wójcicki K. (eds.): Antropopresja v gorach i na przedpolu - zapis zmian w formach terenu i osadách. Glucholazy: 10-11
Havlíček M., 2008. Změny krajiny středního toku Svratky od poloviny 19. století do současnosti. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – vydáno na CD.
Havlíček M., Borovec, R., 2008. Změny ve využití krajiny na Hodonínsku od pol. 19. stol. do současnosti. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 6. Masarykova univerzita Brno: 257-262. ISBN 978-80-210-4780-8