Publikace

2018

Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník příspěvků odborné konference konané 14. – 15. června 2018 na Českém vysokém učení technickém v Praze, pp. 159-167.
Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2018 v Brně. pp. 9-18. ISBN 978-80-210-9144-3
Ioja, I-C., Osaci-Costache, G., Breuste, J., Hossu, C.A., Gradinaru, S.R., Onose, D.A., Nita, M.R., Skokanová, H., 2018. Integrating blue and green areas based on historical evidence. Urban Forestry & Urban Greening 36, 217-225. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.07.001
Čejka, M., Holuša, J., Skokanová, H., 2018. Mowed orchards of the thermophyticum in Central Europe as vanishing refugia for steppe spiders. Agroforestry Systems 92, 637-642. DOI: 10.1007/s10457-016-0026-9
Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J., 2018. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy 73, 29-39. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007
Havlíček, M., Skokanová, H., Dostál, I., Vymazalová, M., Pavelková, R., Petrovič, F., 2018. The consequences of establishing military training areas for land use development - A case study from Libavá, Czech Republic. Land Use Policy 73, 84-94. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.039
Skokanová, H., Havlíček, M., 2018. Vývoj krajinného pokryvu v chráněné krajinné oblasti Brdy za posledních 180 let. Bohemia centralis 34: 31-49.
Havlíček, M., Skokanová, H., Šarapatka, B., Pavelková, R., Netopil, P., 2018. The significance of historical landscape structure for the protection of the landscape, landscape function and the protection of agricultural land resources. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153
Létal, A., Pavelková, R., Netopil, P., Havlíček, M., David, V., Skokanová, H., Frajer, J., Šarapatka, B., 2018. New approaches to studies of extinct ponds. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153

2017

Skokanová, H., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S., 2017. Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, vol. 12, no. 2, p. 201-2013.
Súľovský M., Falťan V., Skokanová, H., Havlíček, M., Petrovič, F., 2017. Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography 38:5, 470-488, DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652
Havlíček, M., Uhrová, J., 2017. Změny ve využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. roč. 59, č. I., s. 22-30.
Súľovský, Marek, Falťan, Vladimír, Skokanová, Hana, Havlíček, Marek, Petrovič, František (2017): Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography, 38 (5): 470-488. DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652. IF 0,741 (Q4)
Skokanová H., Havlíček M., David V., Pavelková R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. Rybníky 2017. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 25-33.
Petrovič, F., Stránovský, P., Muchová, Z., Falťan, V., Skokanová, H., Havlíček, M., Gábor, M., Špulerová, J., 2017. Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with disperesed settlements – a case study of Nová Bošáca, Slovakia. Applied Ecology and Environmental Research 15 (1): 379-400. DOI: 10.15666/aeer/1501_379400
Zýka, V., Anděl, P., Dostál, I., Gorčicová, I., Havlíček, M., Hlaváč, V., Romportl, D., Sladová, M., Skokanová, H., Strnad, M., Větrovcová, J., 2017. Nový přístup k ochraně konektivity krajiny pro velké savce v ČR. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 88-93.
Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 69-73. ISBN 978-80210-8844-3
Havlíček, M., Skokanová H., 2017. Historický vývoj struktury krajiny Kyjovské pahorkatiny. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 31-35. ISBN 978-80210-8844-3
Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference konané 15. – 16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. pp. 25-33.

2016

Krejčí, T., Dostál, I., Havlíček, M., Martinát, S., 2016. Exploring the hidden potential of sugar beet industry brownfields (case study of the Czech Republic). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 46: 284-297. DOI: 10.1016/j.trd.2016.04.006. IF 1,864 (Q 2)
Renata Pavelková, Jindřich Frajer, Marek Havlíček, Patrik Netopil, Miloš Rozkošný, Václav David, Miriam Dzuráková & Bořivoj Šarapatka (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps, Journal of Maps 12 (Sup 1): 551-559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830, IF 1,435 (Q 2)
Skokanová, H., Havlíček, M. (2016): Brownfield Abandonment Expressed by Changes in Land Cover (1996-2012) – Case Study of Brno, Czech Republic. In: Lněnička, Libor: 23rd Central European Conference on Central Europe. Area in View of Current Geography. OCT 08-09, 2015, Brno, Czech Republic ISBN 978-80-210-8313-4, PY 2016, p. 130-140, UT WOS:000391648600014
Havlíček M., Skokanová H., David V., Pavelková R., Netopil P., Šarapatka B., 2016. Historický vývoj vodních ploch ve vybraných povodích v České republice. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky 2016. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 2-10.
Skokanová, H., Falťan, V., Havlíček, M., 2016. Driving forces of main landscape change processes from past 200 years in Central Europe – differences between old democratic and post-socialist countries. Ekológia (Bratislava) 35 (1): 50-65. DOI: 10.1515/eko-2016-0004
Skokanová, H., Havlíček, M., Unar, P., Janík, D., Šimeček, K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009
Mlejnková, H. a kol., 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Brno. 264 s. ISBN 978-80-87402-52-8
Skokanová H., Havlíček M., Unar P., Janík D., Šimeček K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology, 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009. IF 0,567 (Q 4)

2015

Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2015. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí. In: XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 32-36.
Havlíček, M., Pavelková, R., 2015. Historický vývoj vodních ploch v okrese Hodonín. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. Sborník příspěvků odborné konference konané 18. - 19. června, 2015 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. s. 2-11.
Skokanová, H., Unar, P., Janík, D., Havlíček, M., 2015. Potential influence of river engineering in two West Carpathian riverson the conservation management of Calamagrostis pseudophragmites. Journal for Nature Conservation, 25: 42–50. DOI: 10.1016/j.jnc.2015.03.002, ISSN: 1617-1381. IF 1,646 (Q 2)

2014

Havlíček M., Pavelková R., Frajer J., Skokanová H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22 (4): 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. ISSN: 1210-8812
Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Havlíček, M., 2014. Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhonicana, 2014 (106): 35-44.
Eremiášová, R., Skokanová, H., 2014. Response of vegetation on gravel bars to management measures and floods: case study from the Czech Republic. Ekológia (Bratislava) 33: 274-285. DOI: 10.2478/eko-2014-0026. ISSN: 1335-342X
Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., Havlíček, M., 2014. Historický vývoj antropogenních bariér pro volně žijící živočichy na příkladu Chřibů. Acta Pruhoniciana, 2014 (107): 5-14.
Havlíček, M., Halas. P., Lacina, J., Mlejnková, H., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží. Acta Pruhoniciana, 2014 (108), 25-35.
Krejčí, T., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., 2014. Úvodní poznámky k výzkumu osudu cukrovarnických brownfields v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 130 (12): 406-411. IF 0,273 (Q 4)
Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J., 2014. Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-spatial Patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1): 66-77.
Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In: Štiková, K., Pithart, P. (eds.): Říční krajina 10. Sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky, Masarykova univerzita v Brně, Moravský zemský archiv, Brno, str. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.
Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22 (4): 39–50. ISSN 1210-8812 DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. IF 0,872 (Q 3)
Havlíček, M., Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., 2014. Antropogenní bariéry pro volně žijící živočichy v Chřibech. In: Jandová, V., Mikulová, I., Ličbinský, R. (eds.): VI. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Brno, 10. - 11. 11., 2014. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014, 202 s.
Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Klusáček, P., Kulla, M., Kunc, J., Havlíček, M., 2014. The expansion of coal mining in the depression areas – a way to development? HUMAN GEOGRAPHIES - Journal of Studies and Research in Human Geography, 8 (1): 5–15.
Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol., 2014. Historické rybníky České republiky: srovnání se stavem v 2. polovině 19. století. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2014. ISBN 978-80-87402-32-0
Kirchner,K., Havlíček, M., Kuda, F., 2014. Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 47-52.
Klusáček, P., Havlíček, M., Dvořák, P., Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., 2014. From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(3): 517–528.
Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412-420, mapové přílohy str. 512-513. ISBN: 978-80-7464-499-3
Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 61-67.
Bajer, A., Havlíček, M., Dostál, I. Complex assessment of potential tourist areas with emphasis on geotourism - Chko ždárské vrchy (2014) Public Recreation and Landscape Protection - With Man Hand in Hand? 2014 Conference Proceeding, pp. 66-74. SOURCE: Scopus

2013

Skokanová H., 2013. Can we combine structural functionality and landscape services assessments in order to estimate the impact of landscape structure on landscape services? Moravian geographical reports 21: 2-15. DOI: 10.2478/mgr-2013-0016. ISSN 1210-8812
Kočárek P, Holuša J, Plasgura L, Skokanová H., 2013. Fragmented distribution of Isophy pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape. Periodicum biologorum 115: 421-427. ISSN: 0031-5362
Skokanová, H., Eremiášová R., 2013. Landscape functionality in protected and unprotected areas: Case studies from the Czech Republic. Ecological Informatics 14: 71-74. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2012.11.007. ISSN 1574-9541
Skokanová, H., 2013. Změny struktury krajiny ve třech příhraničních oblastech České republiky. Acta Pruhoniciana 104: 5-12 ISSN 1805–921X
Havlíček, M., Chrudina, Z., 2013. Long-term land use changes in relation to selected relief characteristics in Western Carpathians and Western Pannonian basin – case study from Hodonín District (Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8 (3): 231-244. IF 1,495 (Q3)
Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., 2013. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 39-48.
Svobodová, E., Havlíček, M., 2013. Změny ve využití krajiny v Horním povodí Svitavy. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 13-25.

2012

Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina, Z., Svoboda J., 2012. Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42. v roce 2012 poprvé na WOS bez přiděleného IF
Havlíček M., Chrudina Z., Svoboda J., 2012. Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 73-86. [Dostupné zde].
Miroslav Trnka, Rudolf Brázdil, Jorgene E. Olesen, Pavel Zahradníček, Eva Kocmánková, Petr Dobrovolný, Petr Štěpánek, Martin Možný, Lenka Bartošová, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Josef Eitzinger, Hubert Valášek, Marek Havlíček, Vladimíra Horáková, Zdeněk Žalud, 2012. Could the changes in regional crop yields be a pointer of climatic change? Agricultural and Forest Meteorology 166, p. 62-71. DOI: 10.1016/j.agrformet.2012.05.020. IF 3,389 (Q 1)
Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. In: Ličbinský R., Jandová V., Zedková I. V. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Blansko, 31.10.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-86502-41-0
Holusa, J., Kocarek, P., Marhoul, P. and Skokanova, H., 2012. Platycleis vittata (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes? Journal of Insect Conservation, 16(2): 295-303. DOI: 10.1007/s10841-012-9462-7. ISSN 1366-638X
Mackovčin P., Slavík, P., Havlíček M., 2012. Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). Acta Pruhoniciana, 2012 (101): 41-46.