Publikace

2008

Skokanová H., Havlíček M., Svoboda J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM6293359101, části kvantitativní analýza dynamiky vývoje krajiny ČR. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD.
Havlíček M., Borovec, R., 2008. Změny ve využití krajiny na Hodonínsku od pol. 19. stol. do současnosti. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 6. Masarykova univerzita Brno: 257-262. ISBN 978-80-210-4780-8

2007

Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Changes of land-use in the czech Republic based on analyze of historic maps (1843-2005): Case study of model area Železná Ruda. Silva Gabreta 13 (3): 269-283.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving forces and land use changes in the Lower Dyje river area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: J. Kabrda and I. Bičík (Editors), Man in the landscape across frontiers: landscape and land use changes in Central European border regions. Faculty of Science, Charles University in Prague, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, pp. 177-188.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007: Kulturní krajiny Brna a jeho okolí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 5. Masarykova univerzita Brno: 63-68.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno and its sourroundings a landscape-ecological study. In: Dreslerová, J. (ed.): Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology). 0. číslo časopisu CZ-IALE: 32-53.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving Forces and Land Use Changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the Period 1840-2006. In: M. Gabrovec (Editor), Man in the Landscape Across Frontiers: Landscape and Land Use CHanges in Central European Border Regions. Book of abstracts. ZRC SAZU, pp. 62.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P., 2007. Landscape changes in the Czech Republic 1763-2005: based on historical maps and GIS technology. In: Kaasch M, Kaasch J. (eds.), Thematic Mapping in Geosciences, Applications using New Technologies and Media. Nova Acta Leopoldina Neue Folge 94, Nr. 349. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Halle, Hungarian Academy of Sciences Budapest, Eötvös Loránd University Budapest: 187-200. [Dostupné zde].
Skokanová, H., Havlíček, M. and Slavík, P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: anonymus (Editor), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník z konference, Praha, pp. 85-88. [Dostupné zde].
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Krejčí O., Kutálek S., Mackovčin P., 2007: Svahové deformace v NPR Pulčín – Hradisko (CHKO Beskydy). In: Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.), Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník příspěvků. Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR – vydáno pouze na DVD.
Skokanová, H., Stránská, T. and Malach, Š., 2007. Land use changes of Náměšť nad Oslavou town and its surroundings. In: K. Havlíčková (Editor), Strom a květina - součást života. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, pp. 105-108. [Dostupné zde].
Stránská T., Havlíček M., 2007. A Landscape – Ecological Assesment of Development and Landuse Changes of Landscape Ivančicko. In: Kallabová E., Frantál B., Klusáček P. (eds), Regions, Localities and Landscapes in New Europe. Conference Proceedings of 7th Moravian Geographical Conference CONGEO 2007, Institute of Geonics - Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography: 54-55.
Skokanová H., Havlíček M., 2007. Driving forces and landuse changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: Matej Gabrovec (Ed.), Man in the landscape across frontiers: Landscape and landuse change in Central Eueropean border regions. Abstract from IGU/LUCC Central Europe Konference 2007. IGU/LUCC Ljubljana: 62.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. In: Dubcová A., Kramáreková H. (Eds.), Geografické informácie 11 – Problémy Geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre: 163-167.
Skokanová H., Havlíček M., Slavík P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: Anonymus (ed.), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník příspěvků. ARCDATA PRAHA, s.r.o.: 85-88.
Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2007. Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí. Thayensia 7: 55-73.
Havlíček M., Stránská T., 2007. Hodnocení turistické nabídky okresu Hodonín. In: Anonymus (ed.), Konference proREGIO 2007, Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Sborník přednášek, IRI – vydáno pouze CD
Havlíček M., Cibulková P., Demek J., Mackovčin P., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. Thayensia 7: 49-54.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno a jeho okolí: krajinně ekologická studie. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.
Demek J., Havlíček M, Kirchner K., Krejčí O., Mackovčin P., 2007. Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika). In: Rozsková A., Ivanov M. (eds.), 13. Kvartér 2007. Sborník abstrakt a příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno na CD
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Monitoring of slow slope processes: case study Na Hradě (Šumava Mts., Czech Republic). Silva Gabreta, Silva Gabreta 13 (3): 251-258.
Kallabová E., Kirchner K., Havlíček M., 2007. Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.
Eremiášová R., Havlíček M., Mackovčin P. 2007. Quantitative Analysis of Landscape Development and changes in drainage network based on historical maps: Case study of the surroundings of the town of Kašperské Hory (Czech Republic). Silva Gabreta 13 (3): 285-299. [Dostupné zde].
Skokanová, H., 2007. Landscape assessment of the Lower Dyje River area on the basis of individual natural landscape units as a possible source for sustainable management. In: R.G.H. Bunce, R.H.G. Jongman, L. Hojas and S. Weel (Editors), 25 years of Landscape Ecology. Scientific Principles in Practise. IALE Publication series 4, Wageningen, Netherlands, pp. 856-857.
Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Vývoj zemědělské krajiny v okolí Dubu nad Moravou na základě analýzy historických map. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.

2006

Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Geomorfologické jednotky České republiky 2005 – zpracování v prostředí GIS. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 4. Masarykova univerzita Brno: 27-32.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 167-172.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc:160-166.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2006. Landscape development od the Czech Republic in the last 250 years: case study of urban and suburban landscapes of the city of Brno. In: Anonymus (ed.), 150 let geografie na UK. Sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
Cetkovský S., Havlíček M., Kallabová E., Kirchner K., 2006. Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech. In: Anonymus (ed.), 150 let geografie na UK. Sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2006. Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. Geografická revue 2, 2: 159-171. [Dostupné zde].
Havlíček M., Mackovčin P., Demek J., 2006. Výzkumný záměr MSM 6293359101 "Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace". Konference Geoinformatika ve veřejné správě. CAGI (Czech Association for Geoinformation) - vydáno pouze CD.

2005

Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2005. Krajinně-ekologické segmenty údolí Dyje v 1. zóně Národního parku Podyjí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita Brno: 29-36.
Skokanová, H., 2005. Channel changes of the lower part of the Dyje River in the 1830-2001 period caused by human activities. Geografie - Sborník ČGS, 110(4): 271-285. ISSN 1212-0014
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Petrová P. Bubík M., Gilíková H., 2005, Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. In: Losos Z., Slobodník M. (eds.), Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická služba Brno: 8-11.
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Lisá L., 2005. K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně. In: J. Rypl (ed.), Geomorfologický sborník 4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice: 159-161
Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2005. Kryogenní tvary v chráněných územích Sýkořské hornatiny. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 11. Kvartér 2005. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD

2004

Kirchner K., Demek J., Havlíček M., Nehyba S., 2004. Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 10. Kvartér 2004. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD.