Procesy v krajině chráněných území

Téma zkoumá, jak recentní, především antropogenně podmíněné změny ovlivňují krajinu chráněných území. Jedná se např. o fragmentaci cenných ekosystémů, zvýšený antropogenní tlak v podobě urbanizace a rekreace, resp. intenzifikace zemědělství a naopak opouštění krajiny projevující se v jejím zarůstání.

Vývoj výskytu soliterních stromů na Hovoransku a Čejkovicku