Long-term land use development in the Czech Republic

Téma je zaměřeno na hodnocení změn využití krajiny na základě studia starých topografických map od poloviny 19. století do současnosti. Na základě mapových podkladů z let 1836-1852, 1876-1880, 1952-1957, 1988-1995, 2002-2006 a ze současnosti je prováděno hodnocení změn využití krajiny, stability využití krajiny, trajektorií změn, procesů změn využití krajiny v celém území České republiky. V rámci tohoto směru jsou zkoumány i vlivy hlavních hospodářských činností na krajinu a zkoumán potenciální vývoj krajiny do budoucna.

Obr. 1: Milešice: grav změny stabilních ploch
milesice_zmeny_stabilni_graf
Obr. 2: Stabilní plochy v okolí Zlína
Obr. 3: Ztráta drobné struktury
Obr. 4: Procesy změn využívání krajiny
Obr. 5: Vývoj landuse v 5 obdobích