Vojenské újezdy jako transformační území – scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu

Název:
Vojenské újezdy jako transformační území – scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu  
Kód projektu:
TD03000261
Téma:
Ukončený projekt

 

Projekt o vojenských újezdech je podpořen programem TAD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA". Hlavním příjemcem je ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., spolupříjemcem pak Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Projekt byl řešen v období 2016-2017.

Cílem

projektu je zhodnocení dopadu optimalizace vojenských újezdů na společnost a krajinu v oblastech vyčleněných z vojenských újezdů a v jejich bezprostředním okolí. Tento cíl bude naplněn zhodnocením dlouhodobého vývoje využití krajiny, analýzou změn zemědělského a lesnického hospodaření, strategických a koncepčních dokumentů a demografického vývoje, zhodnocením potenciálních dopadů optimalizce na zemědělství, lestnictví, dopravní dostupnost, dojížďku do zaměstnání, chod a výkon samosprávy, rozvoj cestovního ruchu a rekreace, zaměstnanost a rozvoj podnikání, a vytvořením scénářů využití území v oblastech dotčených optimalizací vojenských újezdů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionů.

Výstupy - mapy

Mapové výstupy jsou k nahlédnutí v tabulce.

Boletice Brdy Březina Hradiště Libavá CHKO Brdy
vývoj využití krajiny-animace vývoj využití krajiny-animace vývoj využití krajiny-animace vývoj využití krajiny-animace vývoj využití krajiny-animace vývoj využití krajiny-animace
vývoj využití krajiny vývoj využití krajiny vývoj využití krajiny vývoj využití krajiny vývoj využití krajiny vývoj využití krajiny
využití krajiny 1842-1843 využití krajiny 1844-1846 využití krajiny 1836-1839 využití krajiny 1845-1846 využití krajiny 1837-1839 využití krajiny 1844-1846
využití krajiny 1876-1878 využití krajiny 1879 využití krajiny 1876 využití krajiny 1878-1879 využití krajiny 1876 využití krajiny 1879
využití krajiny 1922-1948 využití krajiny 1928-1938 využití krajiny 1942-1944 využití krajiny 1927-1938 využití krajiny 1939-1948 využití krajiny 1928-1938
využití krajiny 1952-1953 využití krajiny 1953 využití krajiny 1953-1956 využití krajiny 1952-1953 využití krajiny 1954-1956 využití krajiny 1953
využití krajiny 1958-1966 využití krajiny 1959 využití krajiny 1960-1965 využití krajiny 1955-1966 využití krajiny 1961-1963 využití krajiny 1957-1959
využití krajiny 1988-1989 využití krajiny 1989-1990 využití krajiny 1991-1995 využití krajiny 1988-1990 využití krajiny 1995 využití krajiny 1989
využití krajiny 2002-2006 využití krajiny 2002-2006 využití krajiny 2002-2006 využití krajiny 2002-2006 využití krajiny 2002-2006 využití krajiny 2002-2006
využití krajiny 2014-2015 využití krajiny 2014-2015 využití krajiny 2014-2015 využití krajiny 2014-2015 využití krajiny 2014-2015 využití krajiny 2014-2016
scénáře budoucího využití krajiny scénáře budoucího využití krajiny scénáře budoucího využití krajiny scénáře budoucího využití krajiny scénáře budoucího využití krajiny
prezentace újezdu prezentace újezdu prezentace újezdu prezentace újezdu prezentace újezdu

Mapové výstupy ve vyšší kvalitě poskytneme na požádání za podmínky, že uživatel podepíše smlouvu o využití výsledků. V případně zájmu kontaktujte Mgr. Hanu Skokanovou, Ph.D.

Kromě změn využívání krajiny jsme rovněž podnikli sociologické šetření mezi obyvatelstvem dotčených obcí, jak se jim žije v zázemí vojenských újezdů. Výsledky byly shrnuty v této zprávě. 

Implementace

Výsledky projektu byly prezentovány na konferenci 18. International Symposium of Landscape Ecology, konané v dubnu 2019 ve Smolenicích. Prezentace v angličtině je volně ke stažení.

Výsledky projektu byly prezentovány na konferenci o vojenské a post-vojenské krajině (Military and Post-military landscapes), konané v únoru 2018 v Praze. Prezentace v angličtině je volně ke stažení.

Výsledky projektu jsme rovněž nabídli Vojenským lesům a statkům, s.p., kteří naše výstupy mimo jiné prezentovali na výstavě Silva Regina 2018 v Brně. Zde je ukázka:

image1image2image3image4iamge5

 

https://www.researchgate.net/project/Military-training-areas-as-a-transformation-territory-scenarios-of-impacts-of-their-optimization-on-society-and-landscape