Marek Havlíček

Marek Havlíček

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Funkce:
výzkumný pracovník
Tel:
+420 541 126 268
E-mail:
marek.havlicek@vukoz.cz
Havlíček, M., Skokanová, H., Šarapatka, B., Pavelková, R., Netopil, P., 2018. The significance of historical landscape structure for the protection of the landscape, landscape function and the protection of agricultural land resources. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153
Létal, A., Pavelková, R., Netopil, P., Havlíček, M., David, V., Skokanová, H., Frajer, J., Šarapatka, B., 2018. New approaches to studies of extinct ponds. In: Svobodová, H. (ed), Useful geography: Transfer from research to practice. Proceedings of the 25th Central European Conference. pp. 143-153
Havlíček, M., Skokanová, H., David, V., Pavelková, R., Létal, A., Frajer, J., Netopil, P., Šarapatka, B., 2018. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763-1768. In: David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2018, sborník příspěvků odborné konference konané 14. – 15. června 2018 na Českém vysokém učení technickém v Praze, pp. 159-167.
Havlíček, M., Skokanová, H. 2018. Možnosti obnovy vodních ploch na jižní Moravě. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 16, Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace. Příspěvky z 35. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2018 v Brně. pp. 9-18. ISBN 978-80-210-9144-3
Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J., 2018. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy 73, 29-39. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007
Havlíček, M., Skokanová, H., Dostál, I., Vymazalová, M., Pavelková, R., Petrovič, F., 2018. The consequences of establishing military training areas for land use development - A case study from Libavá, Czech Republic. Land Use Policy 73, 84-94. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.01.039
Skokanová, H., Havlíček, M., 2018. Vývoj krajinného pokryvu v chráněné krajinné oblasti Brdy za posledních 180 let. Bohemia centralis 34: 31-49.
Skokanová, H., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S., 2017. Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, vol. 12, no. 2, p. 201-2013.
Súľovský M., Falťan V., Skokanová, H., Havlíček, M., Petrovič, F., 2017. Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography 38:5, 470-488, DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652
Súľovský, Marek, Falťan, Vladimír, Skokanová, Hana, Havlíček, Marek, Petrovič, František (2017): Spatial analysis of long-term land-use development in regard to physiotopes: case studies from the Carpathians. Physical Geography, 38 (5): 470-488. DOI: 10.1080/02723646.2017.1318652. IF 0,741 (Q4)
Petrovič, F., Stránovský, P., Muchová, Z., Falťan, V., Skokanová, H., Havlíček, M., Gábor, M., Špulerová, J., 2017. Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with disperesed settlements – a case study of Nová Bošáca, Slovakia. Applied Ecology and Environmental Research 15 (1): 379-400. DOI: 10.15666/aeer/1501_379400
Havlíček, M., Uhrová, J., 2017. Změny ve využití krajiny v důsledku stavby vodních nádrží. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. roč. 59, č. I., s. 22-30.
Skokanová H., Havlíček M., David V., Pavelková R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. Rybníky 2017. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 25-33.
Skokanová, H., Havlíček, M., 2017. Historický potenciál obnovy rybníků ve vybraných povodích ČR. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 69-73. ISBN 978-80210-8844-3
Zýka, V., Anděl, P., Dostál, I., Gorčicová, I., Havlíček, M., Hlaváč, V., Romportl, D., Sladová, M., Skokanová, H., Strnad, M., Větrovcová, J., 2017. Nový přístup k ochraně konektivity krajiny pro velké savce v ČR. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 88-93.
Havlíček, M., Skokanová H., 2017. Historický vývoj struktury krajiny Kyjovské pahorkatiny. In: Heber, V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2017 v Brně. pp. 31-35. ISBN 978-80210-8844-3
Skokanová, H., Havlíček, M., David, V., Pavelková, R., 2017. Identifikace zaniklých rybníků na starých mapách pro potřeby posouzení možnosti jejich obnovy. In: David, Davidová (eds.), Rybníky 2017, sborník příspěvků odborné konference konané 15. – 16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze. pp. 25-33.
Skokanová, H., Havlíček, M., Unar, P., Janík, D., Šimeček, K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009
Mlejnková, H. a kol., 2016. Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Brno. 264 s. ISBN 978-80-87402-52-8
Skokanová H., Havlíček M., Unar P., Janík D., Šimeček K., 2016. Changes of Ortolan Bunting (Emberiza hortulana L.) habitats and implications for the species presence in SE Moravia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology, 64 (1): 98-112. DOI: 10.3161/15052249PJE2016.64.1.009. IF 0,567 (Q 4)
Krejčí, T., Dostál, I., Havlíček, M., Martinát, S., 2016. Exploring the hidden potential of sugar beet industry brownfields (case study of the Czech Republic). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 46: 284-297. DOI: 10.1016/j.trd.2016.04.006. IF 1,864 (Q 2)
Renata Pavelková, Jindřich Frajer, Marek Havlíček, Patrik Netopil, Miloš Rozkošný, Václav David, Miriam Dzuráková & Bořivoj Šarapatka (2016): Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps, Journal of Maps 12 (Sup 1): 551-559. DOI: 10.1080/17445647.2016.1203830, IF 1,435 (Q 2)
Skokanová, H., Havlíček, M. (2016): Brownfield Abandonment Expressed by Changes in Land Cover (1996-2012) – Case Study of Brno, Czech Republic. In: Lněnička, Libor: 23rd Central European Conference on Central Europe. Area in View of Current Geography. OCT 08-09, 2015, Brno, Czech Republic ISBN 978-80-210-8313-4, PY 2016, p. 130-140, UT WOS:000391648600014
Havlíček M., Skokanová H., David V., Pavelková R., Netopil P., Šarapatka B., 2016. Historický vývoj vodních ploch ve vybraných povodích v České republice. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky 2016. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 2-10.
Skokanová, H., Falťan, V., Havlíček, M., 2016. Driving forces of main landscape change processes from past 200 years in Central Europe – differences between old democratic and post-socialist countries. Ekológia (Bratislava) 35 (1): 50-65. DOI: 10.1515/eko-2016-0004
Skokanová, H., Unar, P., Janík, D., Havlíček, M., 2015. Potential influence of river engineering in two West Carpathian riverson the conservation management of Calamagrostis pseudophragmites. Journal for Nature Conservation, 25: 42–50. DOI: 10.1016/j.jnc.2015.03.002, ISSN: 1617-1381. IF 1,646 (Q 2)
Havlíček, M., Pavlík, F., Halas, P. 2015. Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí. In: XXXII. Mikulovské sympozium „Voda v dějinách Moravy“. Člověk a voda v dějinách: život – prostředí – technika – každodennost – rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 32-36.
Havlíček, M., Pavelková, R., 2015. Historický vývoj vodních ploch v okrese Hodonín. In: David, V., Davidová T. (eds.). Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. Sborník příspěvků odborné konference konané 18. - 19. června, 2015 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. České vysoké učení technické v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. s. 2-11.
Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Klusáček, P., Kulla, M., Kunc, J., Havlíček, M., 2014. The expansion of coal mining in the depression areas – a way to development? HUMAN GEOGRAPHIES - Journal of Studies and Research in Human Geography, 8 (1): 5–15.
Kirchner,K., Havlíček, M., Kuda, F., 2014. Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 47-52.
Pavelková, R., Frajer, J., Netopil, P. a kol., 2014. Historické rybníky České republiky: srovnání se stavem v 2. polovině 19. století. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2014. ISBN 978-80-87402-32-0
Skokanová H., Havlíček M., 2014. Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006. In: Urbanová, S., Dokoupil, L., Ivánek, J., Kadlec, P. (eds.): Valašsko – historie a kultura. ISBN 978-80-7464-499-3, kapitola v monografii, str. 412-420, mapové přílohy str. 512-513. ISBN: 978-80-7464-499-3
Klusáček, P., Havlíček, M., Dvořák, P., Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., 2014. From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(3): 517–528.
Súľovský, M., Havlíček, M., Skokanová, H., Falťan, V., 2014. Hodnotenie zmien využitia zeme vo vzťahu ku georeliéfu – prípadové štúdie. Fyzickogeografický sborník 12. Fyzická geografie a krajinná ekologie. Brno: Geografický ústav,Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 61-67.
Havlíček M., Pavelková R., Frajer J., Skokanová H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22 (4): 39–50. DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. ISSN: 1210-8812
Bajer, A., Havlíček, M., Dostál, I. Complex assessment of potential tourist areas with emphasis on geotourism - Chko ždárské vrchy (2014) Public Recreation and Landscape Protection - With Man Hand in Hand? 2014 Conference Proceeding, pp. 66-74. SOURCE: Scopus
Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Havlíček, M., 2014. Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhonicana, 2014 (106): 35-44.
Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., Havlíček, M., 2014. Historický vývoj antropogenních bariér pro volně žijící živočichy na příkladu Chřibů. Acta Pruhoniciana, 2014 (107): 5-14.
Havlíček, M., Halas. P., Lacina, J., Mlejnková, H., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží. Acta Pruhoniciana, 2014 (108), 25-35.
Havlíček, M., Pavlík, F., Konvit, I., 2014. Změny využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich vliv na vodní erozi. In: Štiková, K., Pithart, P. (eds.): Říční krajina 10. Sborník příspěvků z konference. Koalice pro řeky, Masarykova univerzita v Brně, Moravský zemský archiv, Brno, str. 22-27. ISBN 978-80-260-7099-3.
Krejčí, T., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., 2014. Úvodní poznámky k výzkumu osudu cukrovarnických brownfields v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, 130 (12): 406-411. IF 0,273 (Q 4)
Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J., 2014. Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-spatial Patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1): 66-77.
Havlíček, M., Dostál, I., Jedlička, J., Anděl, P., 2014. Antropogenní bariéry pro volně žijící živočichy v Chřibech. In: Jandová, V., Mikulová, I., Ličbinský, R. (eds.): VI. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Brno, 10. - 11. 11., 2014. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2014, 202 s.
Havlíček, M., Pavelková, R., Frajer, J., Skokanová, H., 2014. The long-term development of water bodies in the context of land use: The case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 22 (4): 39–50. ISSN 1210-8812 DOI: 10.1515/mgr-2014-0022. IF 0,872 (Q 3)
Havlíček, M., Pavelková Chmelová, R., Frajer, J., Netopil, P., 2013. Vývoj využití krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 39-48.
Svobodová, E., Havlíček, M., 2013. Změny ve využití krajiny v Horním povodí Svitavy. Acta Pruhoniciana, 2013 (104): 13-25.
Havlíček, M., Chrudina, Z., 2013. Long-term land use changes in relation to selected relief characteristics in Western Carpathians and Western Pannonian basin – case study from Hodonín District (Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8 (3): 231-244. IF 1,495 (Q3)
Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina, Z., Svoboda J., 2012. Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42. v roce 2012 poprvé na WOS bez přiděleného IF
Skokanová, H., Havlíček, M., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Chrudina, Z., Mackovčin, P., Rysková, R., Slavík, P., Stránská T., Svoboda, J., 2012. Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. Journal of maps 8 (1): 88-96. DOI: 10.1080/17445647.2012.668768. IF 0,769 (Q3) [Dostupné online ].
Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. In: Ličbinský R., Jandová V., Zedková I. V. česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“. Blansko, 31.10.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-86502-41-0
Miroslav Trnka, Rudolf Brázdil, Jorgene E. Olesen, Pavel Zahradníček, Eva Kocmánková, Petr Dobrovolný, Petr Štěpánek, Martin Možný, Lenka Bartošová, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Josef Eitzinger, Hubert Valášek, Marek Havlíček, Vladimíra Horáková, Zdeněk Žalud, 2012. Could the changes in regional crop yields be a pointer of climatic change? Agricultural and Forest Meteorology 166, p. 62-71. DOI: 10.1016/j.agrformet.2012.05.020. IF 3,389 (Q 1)
Havlíček M., Chrudina Z., Svoboda J., 2012. Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. Acta Pruhoniciana, 2012 (100): 73-86. [Dostupné zde].
Buček A., Havlíček M., Kirchner K., 2012. Krajina města Brna. In: Herber V. (ed.). Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, s. 99-104.
Mackovčin P., Slavík, P., Havlíček M., 2012. Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). Acta Pruhoniciana, 2012 (101): 41-46.
Havlíček M., Dostál I., 2012. Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. Acta Pruhoniciana, 2012 (102): 57-64.
Brázdil, R.,Řezníčková, L.,Havlíček, M.,Elleder, L. Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, 2012. od s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10. – databáze SCOPUS
Mackovčin P., Slavík P., Havlíček M., 2012. Československé "pěticentimetrové" mapy. Geodetický a kartografický obzor, 58 (11), 264-265. ISSN 0016-7096
Brazdil, R., Reznickova, L., Valasek, H., Havlicek, M., Dobrovolny, P., Soukalova, E., Rehanek, T., Skokanova, H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in the 1691-2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques, 56(3): 468-485. DOI: 10.1080/02626667.2011.564175. ISSN 0262-6667
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P., 2011. Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. Acta Pruhoniciana, 2011 (98): 47-53. [Dostupné zde].
Mackovčin, P., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Havlíček, M., Rysková, R., Skokanová, H., Slavík, P., Svoboda, J., Stránská, T., 2011. Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1:200 000. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 68 pp. ISBN 978-80-85116-91-5
Havlíček M., Krejčíková B., Chrudina Z., Borovec R., Svoboda J., 2011. Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. Acta Pruhoniciana, 2011 (99): 5-17. [Dostupné zde].
Brázdil R., Řezníčková L., Valášek H., Havlíček M., Dobrovolný P., Koukalová E., Řehánek T., Skokanová H., 2011. Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in 1691–2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. Hydrological Sciences Journal, 56 (3): 468-485. IF 1,447 (Q 2)
Mackovčin P., Slavík, P., Havlíček M., 2011. Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934-1938 a 1946-1949. Historická geografie 37 (2): 275-287. [Dostupné zde].
Brázdil, R.,Valášek, H.,Soukalová, E.,Bělínová, M.,Burianová, J.,Čermáková, J.,Dobrovolný, P.,Dráb, A.,Fárová, K.,Havlíček, M.,Chrudina, Z.,Kašičková, L.,Kovář, K.,Kozel, J.,Máčka, Z.,Mulíček, O.,Řezníčková, L.,Skokanová, H.,Štěpánek, P. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno : Archiv města Brna, 2011. 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2011. Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). AUC Geographica, 46 (2): 31-43.
Brtnický, M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.) 2011. DEGRADACE A REGENERACE KRAJINY. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 381 s. Havlíček M., Dostál I.: Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny, s. 152-160 – kapitola v monografii
Havlíček, M., 2010. Landuse changes in relation to the relief: case study of Hodonín disctrict. In: Křížek, M., Nyplová, P., Vočadlová, K., Borská, J. (eds.): Geomorfologický sborník 9. Sborník abstraktů. Praha: 20.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Quantitative research of slope movements at Mt. Břidličná hora (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). In: Křížek, M., Nyplová, P., Vočadlová, K., Borská, J. (eds.): Geomorfologický sborník 9. Sborník abstraktů. Praha: 14-15.
Dostál I., Dufek J., Havlíček M., 2010. Hodnocení vlivu suburbanizace na dopravu. In: Šumberová M. (ed.): Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 529-533.
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th Century. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 45 (1):120-126. IF 0,892 (Q3)
Havlíček M., Dostál I., 2010. Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. Acta Pruhoniciana, 2010 (94): 65-76. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., 2010. Transnational Ecological Network in Central Europe – history in lost green landscapes. In: Šumberová M. (ed.): Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 168-173. ISBN 978-80-7368-903-2
Dostál I., Havlíček M., Huzlík J., 2010. Evaluation of Transport Impact to the Landscape. In: Adamec V., Jandová V. (eds.): IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2-3, 2010. Brno: Transport Research Centre, 2010, 238 pp., 97-104 p. WOS
Havlíček M., Dostál I., 2010. Suburbanizace v zázemí města Brna a její dopady na využití krajiny. In: Brtnický, M. et al. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Sborník abstraktů. Mendelova univerzita v Brně: 19. ISBN 978-80-7375-456-3
Havlíček M., Slavík P., Suchara I., Sucharová J., 2010. Monitoring of the Atmospheric Deposition Loads of Selected Elements in Moss Occurring in the Forest in Relation to Traffic Intensity. In: Adamec V., Jandová V. (eds.): IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2-3, 2010. Brno: Transport Research Centre, 2010, 238 pp., 195-202 p. WOS
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th century. Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica, 45(1): 120-126. DOI: 10.1556/AGeod.45.2010.1.17. ISSN 1217-8977
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds.), 2010. Mezinárodní vědecká konference 50. let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Plackého v Olomouci. Sborník příspěvků. UP Olomouc, 59-71 s.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2010. Transnational ecological networks - history in lost green landscapes, Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31.srpna - 3.září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2010. Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. Moravian Geographical Reports 18 (3): 14-25.
Brázdil, R., Valášek, H., Soukalová, E., Bělínová, M., Burianová, J., Čermáková, J., Dobrovolný, P., Dráb, A., Fárová, K., Havlíček, M., Chrudina, Z., Kašičková, L., Kovář, K., Kozel, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Řezníčková, L., Skokanová, H., Štěpánek, P., 2010. Povodně v Brně: historie povodní, jejich příčiny a dopady. Archiv města Brna, Brno. 468p. ISBN 978-80-86736-22-8
Havlíček M., 2009: Dlouhodobé změny ve využití krajiny v povodí Litavy. In: Kubíček P., Foltýnová D., Hiess J.: Geoinformační infrastruktury pro praxi, II. národní kongres České asociace pro geoinformace. ČAGI. Sborník přednášek a abstraktů na CD.
Havlíček M., 2009. Dlouhodobé změny využití krajiny v okrese Hodonín. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 7. Masarykova univerzita Brno: 97-102.
Havlíček M., Borovec R., Svoboda J., 2009. Long-term changes in land use in the Litava River basin. Acta Pruhoniciana, 2009 (91): 31-37. [Dostupné zde].
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2009. Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764-2009 (Czech Republic). Acta Pruhoniciana, 2009 (91): 23-30. [Dostupné zde].
Havlíček M., 2009. Hodnocení změn krajiny Kyjovska od pol. 19. stol. do současnosti. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků, 264 s. + CD ROM (příspěvek na CD, 7 s.) [Dostupné zde].
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2009. Vývoj kulturní krajiny jihomoravských úvalů v 19. a 20. století (Česká republika). In: Tomáš M., Vysoudil M. (eds.). Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů. UP Olomouc: 21.
Skokanová, H., Stránská, T., Havlíček, M., Borovec, R., Eremiášová, R., Rysková, R., Svoboda, J., 2009. Land use dynamics of the South Moravian region during last 170 years. Geoscape, 4(1): 58-65. ISSN 1802-115 [Dostupné zde].
Havlíček M., 2009. Změny ve využití krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia starých topografických map. In: Blaheta R., Kolcun A. (eds.). PhD Workshop 2009 proceedings. Institute of Geonics AS CR, Ostrava: 84-88.
Demek J., Havlíček M., Chrudina Z., Mackovčin P., 2008. Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1 (2): 22-51. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., 2008. Driving forces and landuse changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: Kabrda, J., Bičík, I. (eds.) (2008): Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions. CD-ROM Conference Proceedings of the IGU/LUCC Central Europe Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, August 28 – September 4 2007. Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic.
Bajer A., Havlíček M., 2008. Hodnocení turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus. In: Anonymus (ed.): sborník z 3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“, Vysoká škola polytechnická Jihlava – vydáno na CD.
Havlíček M., 2008. Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2008. Landscape Development of the Czech Republic in the last 250 years: case study urban and suburban landscapes of the of Brno. In: Boltižiar, M. (ed.), 2008: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts., Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Science, Bratislava, branch Nitra: 237-246.
Skokanová H., Havlíček M., 2009. Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In: Poštolka V., Lipský Z., Popková K., Šmída J. (eds). Geodny Liberec 2008. Sborník příspěvků. 264 s, + CD ROM (poster na CD, 7 s.).
Stránská T., Havlíček M., 2008. Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 16 (1): 26-36. [Dostupné zde]. [Dostupné online ].
Demek J., Mackovčin P., Havlíček M., Borovec R., Chrudina Z., 2008. Geomorphic impact of land use Changes in Floodplains of the Svratka and Jihlava Rivers (Czech Republic). In: Sborník abstraktů Lajczak A., Woskowicz-Slezak B., Wójcicki K. (eds.): Antropopresja v gorach i na przedpolu - zapis zmian w formach terenu i osadách. Glucholazy: 10-11
Havlíček M., 2008. Změny krajiny středního toku Svratky od poloviny 19. století do současnosti. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – vydáno na CD.
Havlíček M., Borovec, R., 2008. Změny ve využití krajiny na Hodonínsku od pol. 19. stol. do současnosti. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 6. Masarykova univerzita Brno: 257-262. ISBN 978-80-210-4780-8
Skokanová H., Havlíček M., Svoboda J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM6293359101, části kvantitativní analýza dynamiky vývoje krajiny ČR. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD.
Havlíček M., 2008. Změny ve využití krajiny v Brně a okolí. In: Pešková K. (ed.): Sborník symposia GIS Ostrava 2008, TANGER spol. s r.o. – vydáno na CD. ISBN 978-80-254-1340-1
Skokanová, H., Havlíček, M. and Svoboda, J., 2008. Průběžné výsledky výzkumného záměru MSM 6293359101, části Kvantitativní analýza dynamika vývoje krajiny ČR. In: K. Pešková (Editor), GIS Ostrava 2008. TANGER, spol. s r.o., Ostrava, pp. CD-ROM.
Havlíček M., 2008. Využití krajiny na Hodonínsku od 19. století do současnosti. In: Kubíček, P., Foltýnová, D. (eds.): Sborník přednášek konference Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2008, CAGI (Czech Association for Geoinformation) – vydáno na CD.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving forces and land use changes in the Lower Dyje river area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: J. Kabrda and I. Bičík (Editors), Man in the landscape across frontiers: landscape and land use changes in Central European border regions. Faculty of Science, Charles University in Prague, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech Republic, pp. 177-188.
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Krejčí O., Kutálek S., Mackovčin P., 2007: Svahové deformace v NPR Pulčín – Hradisko (CHKO Beskydy). In: Ivo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (Eds.), Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník příspěvků. Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR – vydáno pouze na DVD.
Skokanová, H. and Havlíček, M., 2007. Driving Forces and Land Use Changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the Period 1840-2006. In: M. Gabrovec (Editor), Man in the Landscape Across Frontiers: Landscape and Land Use CHanges in Central European Border Regions. Book of abstracts. ZRC SAZU, pp. 62.
Stránská T., Havlíček M., 2007. A Landscape – Ecological Assesment of Development and Landuse Changes of Landscape Ivančicko. In: Kallabová E., Frantál B., Klusáček P. (eds), Regions, Localities and Landscapes in New Europe. Conference Proceedings of 7th Moravian Geographical Conference CONGEO 2007, Institute of Geonics - Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography: 54-55.
Skokanová, H., Havlíček, M. and Slavík, P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: anonymus (Editor), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník z konference, Praha, pp. 85-88. [Dostupné zde].
Skokanová H., Havlíček M., 2007. Driving forces and landuse changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic, in the period 1840-2006. In: Matej Gabrovec (Ed.), Man in the landscape across frontiers: Landscape and landuse change in Central Eueropean border regions. Abstract from IGU/LUCC Central Europe Konference 2007. IGU/LUCC Ljubljana: 62.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007. Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. In: Dubcová A., Kramáreková H. (Eds.), Geografické informácie 11 – Problémy Geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre: 163-167.
Skokanová H., Havlíček M., Slavík P., 2007. Analýza starých map, topologické chyby a návrh jejich odstranění. In: Anonymus (ed.), 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Sborník příspěvků. ARCDATA PRAHA, s.r.o.: 85-88.
Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2007. Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí. Thayensia 7: 55-73.
Havlíček M., Stránská T., 2007. Hodnocení turistické nabídky okresu Hodonín. In: Anonymus (ed.), Konference proREGIO 2007, Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Sborník přednášek, IRI – vydáno pouze CD
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno a jeho okolí: krajinně ekologická studie. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.
Havlíček M., Cibulková P., Demek J., Mackovčin P., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. Thayensia 7: 49-54.
Demek J., Havlíček M, Kirchner K., Krejčí O., Mackovčin P., 2007. Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika). In: Rozsková A., Ivanov M. (eds.), 13. Kvartér 2007. Sborník abstrakt a příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno na CD
Kallabová E., Kirchner K., Havlíček M., 2007. Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2007. Monitoring of slow slope processes: case study Na Hradě (Šumava Mts., Czech Republic). Silva Gabreta, Silva Gabreta 13 (3): 251-258.
Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Vývoj zemědělské krajiny v okolí Dubu nad Moravou na základě analýzy historických map. In: Anonymus (ed.), Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Sborník příspěvků, Česká společnost pro ekologii krajiny CZ-IALE, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně.
Eremiášová R., Havlíček M., Mackovčin P. 2007. Quantitative Analysis of Landscape Development and changes in drainage network based on historical maps: Case study of the surroundings of the town of Kašperské Hory (Czech Republic). Silva Gabreta 13 (3): 285-299. [Dostupné zde].
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2007: Kulturní krajiny Brna a jeho okolí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 5. Masarykova univerzita Brno: 63-68.
Lacina D., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2007. Changes of land-use in the czech Republic based on analyze of historic maps (1843-2005): Case study of model area Železná Ruda. Silva Gabreta 13 (3): 269-283.
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Slavík P., 2007. Landscape changes in the Czech Republic 1763-2005: based on historical maps and GIS technology. In: Kaasch M, Kaasch J. (eds.), Thematic Mapping in Geosciences, Applications using New Technologies and Media. Nova Acta Leopoldina Neue Folge 94, Nr. 349. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Halle, Hungarian Academy of Sciences Budapest, Eötvös Loránd University Budapest: 187-200. [Dostupné zde].
Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., Stránská T., 2007. Brno and its sourroundings a landscape-ecological study. In: Dreslerová, J. (ed.): Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology). 0. číslo časopisu CZ-IALE: 32-53.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Geomorfologické jednotky České republiky 2005 – zpracování v prostředí GIS. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 4. Masarykova univerzita Brno: 27-32.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Ochman J., Kutálek S., Šváb T., 2006. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc: 167-172.
Mackovčin P., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Slavík P., 2006. Nové geomorfologické členění České republiky 2005. In: Smolová I., Létal A. (eds.), Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Sborník příspěvků, Česká asociace geomorfologů a Katedra Geografie PřF UP Olomouc:160-166.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., Slavík P., Stránská T., 2006. Landscape development od the Czech Republic in the last 250 years: case study of urban and suburban landscapes of the city of Brno. In: Anonymus (ed.), 150 let geografie na UK. Sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
Cetkovský S., Havlíček M., Kallabová E., Kirchner K., 2006. Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech. In: Anonymus (ed.), 150 let geografie na UK. Sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
Mackovčin P., Demek J., Havlíček M., 2006. Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. Geografická revue 2, 2: 159-171. [Dostupné zde].
Havlíček M., Mackovčin P., Demek J., 2006. Výzkumný záměr MSM 6293359101 "Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace". Konference Geoinformatika ve veřejné správě. CAGI (Czech Association for Geoinformation) - vydáno pouze CD.
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Petrová P. Bubík M., Gilíková H., 2005, Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. In: Losos Z., Slobodník M. (eds.), Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická služba Brno: 8-11.
Demek J., Havlíček M., Kirchner K., Nehyba S., Lisá L., 2005. K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně. In: J. Rypl (ed.), Geomorfologický sborník 4. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice: 159-161
Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Mackovčin P., 2005. Kryogenní tvary v chráněných územích Sýkořské hornatiny. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 11. Kvartér 2005. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD
Kirchner K., Cibulková P., Demek J., Havlíček M., Škorpík M., 2005. Krajinně-ekologické segmenty údolí Dyje v 1. zóně Národního parku Podyjí. In: Herber V. (ed.), Fyzickogeografický sborník 3. Masarykova univerzita Brno: 29-36.
Kirchner K., Demek J., Havlíček M., Nehyba S., 2004. Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně. In: Ábelová M., Ivanov M. (eds.), 10. Kvartér 2004. Sborník příspěvků, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a Česká geologická společnost Brno, vydáno pouze na CD.