Jakub Houška

Jakub Houška

Ing. Jakub Houška, Ph.D.

Funkce:
vedoucí odboru
Tel:
+420 541 126 271, +420 734 874 445
E-mail:
jakub.houska@vukoz.cz

Práce v týmu

- vedoucí odboru, řešitel běžících projektů TAČR éta, TAČR beta2, část Smluvního výzkumu MŽP, spolupracovník v TAČR epsilon

- ekologické aspekty agrolesnických systémů 

Kapitola (krom jiného) o environmentálních aspektech agrolesnických systémů v knize oceněné Nadací Josefa Hlavky a Českeho literárního fondu.

Šimek, M., Borůvka, L., Elhottová, D., Houška, J., Konvalina, P., Kopecký, M., Macková, J., Moudrý, J., Pavlů, L., Semančíková, E., Šimek, P. and Uhlík, O. Soil use and degradation. In: ŠIMEK, Miloslav et al. Living soil: biology, ecology, management and degradation of soil. Praha: Academia, 2019. Volume 2, p. 649–768. ISBN 978-80-200-2976-8. [in Czech]

DAHLSJÖ, Cecilia AL, et al. The local impact of macrofauna and land‐use intensity on soil nutrient concentration and exchangeability in lowland tropical Peru. Biotropica, 2020, 52.2: 242-251.

- ekologie půdy, půdoznalství, bonitační systém, krajinné plánování

- dálkový průzkum Země

BINEY, James Kobina Mensah, et al. Exploring the Suitability of UAS-Based Multispectral Images for Estimating Soil Organic Carbon: Comparison with Proximal Soil Sensing and Spaceborne Imagery. Remote Sensing, 2021, 13.2: 308.