Vymezování zelené infrastruktury v územne plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území

Název:
Vymezování zelené infrastruktury v územne plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území
Kód projektu:
TITBMMR805
Téma:
Trvání:
2020-2022
Aktuálně řešený projekt