Monitoring přirozených lesů České republiky

Název:
Monitoring přirozených lesů České republiky
Kód projektu:
EHP-CZ02-OV-1-021-2014
Téma:
Trvání:
2015-2016
Ukončený projekt

Projekt se zabývá analýzou a monitoringem stavu ekosystémů vázaných na přirozené lesy České republiky, které představují významná refugia původních, druhově bohatých a dříve často rozšířených prvků středoevropské krajiny, jako jsou např. velmi staré a přestárlé stromy s uvolněnou kůrou či stromovými dutinami, přítomnost mrtvé dřevní hmoty, apod. Na tato tzv. mikrostanoviště jsou často vázány velice náročné a specializované organismy, které mnohdy patří k chráněným a vysoce ohroženým druhům. Přirozené lesy se tedy mohou řadit k tzv. hotspotům biodiverzity. Poznání přírodního stavu lesa a jeho dynamiky, jakožto výchozího bodu pro škálu člověkem ovlivněných až degradovaných stavů lesa na daném typu přírodního stanoviště, stejně jako na něj vázaných organismů, je nezbytné pro zachycení a následné hodnocení přírodních stanovišť a jejich vývojových změn v čase.

Internetové stránky: www.monitoringprirozenychlesu.cz