Dopady environmentálních změn na krajinu

 

Analýza změn využívání krajiny od poloviny 19. století do současnosti spočívající ve vektorizaci mapových podkladů ze sledovaného období a stanovení hlavních trendů dynamiky vývoje využívání krajiny vzhledem k přírodním podmínkám. Posuzování a modelování změn v ekologické stabilitě krajiny a dalších ekosystémových funkcí vlivem souběžného působení vícero člověkem indukovaných environmentálních změn (stresorů).